Dokumenty

Tekst jednolity Statutu uchwalonego na IV Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Zrzeszenia Prawników Polskich 17 grudnia 2005 roku. pobierz

Deklaracja wstąpienia do Zrzeszenia pobierz

Poznawanie instytucji prawniczych krajów europejskich – Paryż, 21-25 października 2014 r.

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Katowicach przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, organizuje wyjazd do Paryża w dniach 21-25 października 2014 r. dla radców prawnych „Poznawanie instytucji prawniczych krajów europejskich”.

Program obejmuje:
1. Wizyta w Pałacu Sprawiedliwości – I’ille de la Cite (siedziba Sądu Najwyższego, Apelacyjnego i Okręgowego dla Paryża) oraz w Trybunale Handlowym (Sąd Gospodarczy). Przewodnikiem po tych instytucjach będzie Pani Mecenas Dorota Dąbrowska – avocat a la Cour De Paris z Kancelarii Adwokackiej Terrillon. W ramach wizyty będzie można obserwować przebieg rozpraw w sprawach gospodarczych i cywilnych, a ponadto Pani mecenas szczegółowo przedstawia procedury sądowe oraz udział pełnomocników w procesie,
2. Wizyta w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Chateau de la Musette (Paris, 2 rue Andre-Pascal). W ramach wizyty – prezentacja na temat kwestii regulacji prawnych związanych z rajami podatkowymi oraz innych zagadnień, które wchodzą w zakres celów i zadań OECD,
3. Spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy OECD (Paris, 136 rue de Long-champ),
4. Zwiedzenie siedziby Rady Stanu (Paris, 1 place du Palais-Royal).

Wylot nastąpi 21 października 2014 r. o godz. 6:00 z lotniska Katowice-Pyrzowice, przylot do Paryża 8:10 – rejs nr W 6 1051. Powrót 25 października 2014 r. z Paryża o godz. 8:40, przylot na lotnisko do Katowic-Pyrzowic o godz. 10:40 – rejs nr W 6 1052.
Proszę stawić się na lotnisku na dwie godziny przed odlotem.

Koszt wyjazdu 5-dniowego (4 noclegi ze śniadaniem, transferem na lotnisko, ubezpieczeniem, opieką pilota), wynosi kwotę 2950,00 zł (I wpłatę w kwocie 1650,00 zł należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. z uwagi na konieczność niezwłocznego nabycia biletów lotniczych i opłacenia zaliczki za zarezerwowanie hotelu), a pozostałą część w kwocie 1300,00 zł do dnia 15 września 2014 r. na rachunek bankowy: 68 1050 12 14 1000 0023 1237 0923.

Ilość punktów szkoleniowych z zakresu doskonalenia zawodowego 10 pkt (ad.1- 5 pkt, ad.2- 3 pkt, ad.3 – 2 pkt).

Poza wymienioną powyżej opłatą należy również wysłać na adres e-mail Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Katowicach formularz zgłoszeniowy wg załączonego wzoru.

Istnieje możliwość rezerwacji biletów do muzeów, teatrów muzycznych, rejsu statkiem po Sekwanie – za dodatkową opłatą.

Ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem Prezes ZPP Oddział Katowice Ewa Madej

Comments are closed.

Witryna www.zpp.katowice.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Więcej o ciasteczkach
Ok